torsdag 30. mai 2013

“Lett” tur-litteratur

Sommer og ferie nærmer seg med stormskritt. E-bøker har en av sine store fordeler på turer i fjell, skog og mark hvor vekt og omfang av medbrakt bagasje skal være minst mulig; noen ekstra megabyte tar ikke særlig fysisk plass enten de er på lesebrett eller smart-telefon.
Så her er et knippe e-bøker til gratis nedlasting om turliv og ekspedisjoner som kan anbefales som reiselektyre:
Friis, J.A.:Til fjells i feriene
Forfatteren og språkforskeren J.A. Friis dro til fjells så ofte han fikk anledning. Her beretter han om noen av sine jakt- og fiskeopplevelser med gode kamerater fra by og bygd i fjellheimen på 1850-tallet, noe han gjør med tilstrekkelig skriveferdighet til at boken er blitt gjenutgitt en rekke ganger.
Slingsby, W.C.: Norway - The Northern Playground
Denne engelske boken er med fordi det er en norsk turlitteraturklassiker. En sann norgesvenn som mer eller mindre grunnla norsk klatresport og begikk et utall førstebestigninger i den norske fjellheim.  Uaktet at den beskriver mange bestigninger nøye, er bokens styrke forfatterens skarpe og kjærlige øye for landskapet han ferdes i og for folkene som bebor det.
Clutterbuck & Lees: Tre i Norge – ved to av dem
En eviggrønn tur- og friluftsliv-bok. Den utkom i Storbritannia i 1882, og i norsk oversettelse to år etter, og er siden da blitt Norges mest gjenopptrykte turbok gjennom tidene. Med klassisk tørr britisk humor beskrives tre unge herrers reise gjennom Norge, og deres jakt- og fiskeopplevelser i Jotunheimen.
Sverdrup, Otto: Nyt Land
Den 2. Fram-ekspedisjon er mindre kjent enn nummer en og tre. Den bød ikke på mye dramatikk, men på gode resultater: Enorme områder i det nordligste Nord-Amerika ble kartlagt.  Sverdrup makter  å skildre denne innsatsen med en munter jordnærhet, og med et fokus på turlivet, som gjør beretningen meget lesverdig.
Johansen, Hjalmar : Selv-anden paa 86°14'
Hjalmar Johansens egen beskrivelse av ferden med Fram, og den episke vandringen over polarisen og overvintringen på Franz Josefs Land. Hans noe mer nøkterne, nære skrivestil gjør boken vel så leseverdig som Nansens egne bøker om ekspedisjonen.
Heber, Sigvard : Da Bergensbanen blev til
Jernbaneingeniøren Sigvard Heber meldte seg frivillig til å delta i byggingen av høyfjells-strekningen av Bergensbanen. Denne boken er i stort omfang basert på hans dagboksnotater fra livet blant fjellbønder og rallare mellom Haugastøl og Myrdal.
Nansen, Fridtjof : Paa ski over Grønland .
Paa ski over Grønland er Fridtjof Nansens beskrivelse av den første ekspedisjon til å krysse Grønlands innlandsis. Den forårsaket en stor interesse både for skiløping og polarforskning da den kom ut i 1890.Denne versjonen er basert på den fullstendige utgaven fra 1890.
Nansen, Fridtjof : Friluftsliv
Et knippe jakt-, fiske-, og turhistorier fra Nansens liv. Den mest kjente av dem er nok turen over Hardangervidda for å delta på skirenn i Oslo. Denne er basert på den illustrerte utgaven fra 1940. 
Astrup, Eivind : Blandt Nordpolens Naboer
Dette er Eivind Astrups eget velskrevne beskrivelse fra hans deltagelse på to av Pearys ekspedisjoner til Nord-Grønland, og har omfattende skildringer av polar-eskimoenes liv og levnet.
Nansen, Fridtjof : Fram over Polhavet - 1. del
Dette er første del av Nansens beretning fra den første Fram-ekspedisjon, som dekker turen frem til han og Hjalmar Johansen forlater skipet. Den er basert på den reviderte utgaven fra 1942. 
Nansen, Fridtjof : Fram over Polhavet - 2. del
Dette er annen del av Nansens beretning fra den første Fram-ekspedisjon, som tar for seg han og Hjalmar Johansens vandring mot polen og så til Franz Josefs Land, samt Sverdrups beretning om den videre ferd med skuten.
Amundsen, Roald : Sydpolen
Amundsen er undervurdert som ekspedisjonsforfatter. Hans nøkterne skrivestil er kombinert med et sikkert blikk for begivenheter som kan fenge leseren, selv på en så velutført og jevnt over udramatisk ferd som sydpolsturen hans var.

En fullstendig liste med bøker jeg har lagt ut finner du i dette innlegget.

onsdag 29. mai 2013

Forskjeller mellom ePub2 og ePub3

Så godt som alle bøker som per i dag utgis i ePub-formatet er i henhold til ePub2-standarden. ePub3-standarden ble vedtatt 2011, men har ennå ikke oppnådd særlig gjennomslag.
Den viktigste endringen i forhold til versjon 2 er at mens ePub2 er rettet mot statisk innhold i form av tekst og bilder, har ePub3 støtte for dynamisk innhold; det vil si alt fra lyd og video til bokstaver og grafikk som hopper og danser rundt.
Problemstillingene rundt ePub3 er mange.
Rent teknisk krever den ytelse som dagens lesebrett ikke kan levere, i motsetning til nettbrett. Det betyr at man i overskuelig fremtid må gi slipp på lesebrettets fordeler for å kunne lese ePub3-bøker, så som e-ink skjermer, lav vekt, og lavt strømforbruk.
Historisk sett er det dårlige erfaringer med å gi muligheter til å la ting hoppe og danse rundt på en skjerm – PowerPoint-syndromet må forventes å slå til igjen: Effektene brukes ad nauseam kun for effektens skyld, ikke for å fremme innholdet.
På den annen side er det funksjonalitet i ePub3 som har vært sårt savnet i ePub2; støtte for matematiske formler, mulighet til full kontroll over hvor på siden ting plasseres, fotnoter kan lages som "pop-ups" der hvor de referes til ol.
Men i det hele har jeg problemer med å se berettigelsen til ePub3-standarden. Den har fjernet seg langt fra bok-paradigmet mot et rent nettside-paradigme. Jeg ser ikke nytteverdien i å ha en standard som omslutter tilnærmet rene HTML-filer; da er det enklere å bare produsere dokumentet i ren HTML og ha en  standard mindre å forholde seg til.
Den viktigste grunnen til at jeg er skeptisk med hensyn til hvilket gjennomslag ePub3 vil få, er at implementasjonen av ePub2 har vært såpass lite gjennomført i de aller fleste tilfeller. Så vidt jeg vet er det ingen ePub-leser som oppfyller hele spesifikasjonen, og den varierende grad i hvilken den er oppfylt gjør at e-bøker som bruker annet enn triviell layout risikerer å være uleselige i en eller flere lesere. Det er derfor dessverre tvilsomt om ePub3 vil oppnå noe større gjennomslag.

mandag 27. mai 2013

Gratis engelske ebøker: Nansen og Slingsby

Flust med fritt tilgjengelige engelske e-bøker finnes; jeg har selv bidratt med noen. Men jeg vil gjerne trekke din oppmerksomhet mot et par titler med norsk tilknytning som jeg nylig har lagt ut.

Norway: The Northern Playground” av William Cecil Slingsby er en klassiker innenfor turlitteraturen. En sann norgesvenn som mer eller mindre grunnla norsk klatresport egenhendig og med et utall førstebestigninger i den norske fjellheim på samvittigheten. I tillegg til å etterlate seg et gryende norsk klatresportsmiljø, etterlot han seg også en beretning om et utvalg av sine opplevelser i den norske natur. Uaktet at den beskriver mange bestigninger nøye nok til at den fremdeles er nyttig lesning for vordende klatre-entusiaster, er bokens styrke forfatterens skarpe og kjærlige øye for landskapet han ferdes i og for folkene som bebor det.

In Northern Mists”, som “Nord i tåkeheimen” av Fridtjof Nansen ble hetende i sin engelske oversettelse, er et historisk fagverk  om utforskingen av nordområdende fra de tidligste tider til tiden omkring Columbus. Det er da også utrolig hva den mannen fikk tid til! Kapitlene om Grønland og Vinlandsferdene er spesielt interessante.  Den ligger som e-bok i to bind på Project Gutenberg, men er i mine øyne skjemmet av dårlig formatering. Jeg har forsøkt å rette på det, og har slått bindene sammen i en bok.
Som jeg har for vane er illustrasjonene gjengitt i sin helhet i begge bøker.

søndag 26. mai 2013

Talegenerering av ePub-filer

Datamaskin-genererte stemmer har lenge kun vært for spesielt interesserte (og for Stephen Hawking). Om enn de har vært forståelige, har de ikke vært utpreget behagelige å lytte til. Men fremskritt skjer stadig; etter hvert høres PC’ens opplesning av tekst adskillig mer ut som HAL fra 2001 enn dalekene fra Doctor Who.
I det siste har jeg eksperimentert litt med å få nettbrettet til å lese for meg. Sist jeg forsøkte for noen år siden med opplesning fra PC var utviklingen kommet så langt at engelske tekster hørtes ut som de ble lest opp av en særdeles uinspirert skole-elev. Nå er kvaliteten kommet så langt at de syntetiske stemmer begynner å puste Librivox i nakken. Det er fremdeles veldig langt igjen til en profesjonelt innlest lydbok som f.eks. Stephen Fry som leser Harry Potter, men ikke lenger regelrett slitsomt å høre på.
Det finnes flere ePub-lesere som støtter opplesing; selv benytter jeg Cool Reader, en forøvrig god ePub-app, kombinert med engelske stemmer fra Ivona, som begge er gratis Android-apper. Jeg har ennå ikke kommet så langt som å forsøke med norske stemmer.

søndag 5. mai 2013

Turklassiker: “Tre i Norge – ved to av dem” som gratis ebok.

En eviggrønn tur- og friluftsliv-klassiker. Den utkom i Storbritannia i 1882, og i norsk oversettelse to år etter, og er siden da blitt Norges mest gjenopptrykte turbok gjennom tidene. Med klassisk tørr britisk humor beskrives tre unge herrers reise gjennom Norge, og deres jakt- og fiskeopplevelser i Jotunheimen.
For første gang presenteres en digital utgave, basert på 3. opplag av H.J. Müllers opprinnelige oversettelse, med alle opprinnelige illustrasjoner.
...Det blev ved at regne paa en hold-ved-hele-dagen-om-du-har-lyst slags maate, og vi sat derfor i teltet og læste samt tok ind doser av whisky og vand for at avvende al slem virkning av læsningen, – ti noget derav var poesi.
Som vanlig tilgjengelig via mobileread.com