mandag 27. mai 2013

Gratis engelske ebøker: Nansen og Slingsby

Flust med fritt tilgjengelige engelske e-bøker finnes; jeg har selv bidratt med noen. Men jeg vil gjerne trekke din oppmerksomhet mot et par titler med norsk tilknytning som jeg nylig har lagt ut.

Norway: The Northern Playground” av William Cecil Slingsby er en klassiker innenfor turlitteraturen. En sann norgesvenn som mer eller mindre grunnla norsk klatresport egenhendig og med et utall førstebestigninger i den norske fjellheim på samvittigheten. I tillegg til å etterlate seg et gryende norsk klatresportsmiljø, etterlot han seg også en beretning om et utvalg av sine opplevelser i den norske natur. Uaktet at den beskriver mange bestigninger nøye nok til at den fremdeles er nyttig lesning for vordende klatre-entusiaster, er bokens styrke forfatterens skarpe og kjærlige øye for landskapet han ferdes i og for folkene som bebor det.

In Northern Mists”, som “Nord i tåkeheimen” av Fridtjof Nansen ble hetende i sin engelske oversettelse, er et historisk fagverk  om utforskingen av nordområdende fra de tidligste tider til tiden omkring Columbus. Det er da også utrolig hva den mannen fikk tid til! Kapitlene om Grønland og Vinlandsferdene er spesielt interessante.  Den ligger som e-bok i to bind på Project Gutenberg, men er i mine øyne skjemmet av dårlig formatering. Jeg har forsøkt å rette på det, og har slått bindene sammen i en bok.
Som jeg har for vane er illustrasjonene gjengitt i sin helhet i begge bøker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar