lørdag 11. oktober 2014

Adobe snoker i din bokhylle

Vis meg din bokhylle, og jeg skal fortelle deg hvilke bøker du leser...

For dem som inviteres inn i mitt lune rede, er bokhyllene åpen for inspeksjon, og gjerne et godt utgangspunkt for mang en interessant samtale. Men Adobe har drevet dette uttrykket vel langt med sin  versjon nummer fire av Digital Reader.

Den sender rapport om alle bøker du åpner med dette stykket programvare, og sender detaljene til Adobes servere. Ikke bare bøker du har kjøpt, men også litteratur lastet ned fra Prosjekt Gutenberg, Nasjonalbiblioteket – hvor som helst.
Rapportene sendes ukryptert. En hver som har kontroll over en ruter på veien mellom deg og Adobe kan finne ut at du for tiden er halvveis gjennom "Fifty shades", og hvilke andre bøker du har åpnet.
Adobes svar er at de har rett til å samle inn opplysningene i henhold til lisensavtalen. De forbeholder seg vitterlig disse rettighetene – ikke i den avtalen som du skal klikke OK til, men i et dokument som det henvises videre til derfra...

Jeg har ennå til gode å kjøpe min første ebok. Det ser ut til at det kan vare ennå litt til før det skjer. Jeg finner det beskt ironisk at den største bøygen  har vært et kopibeskyttelsessystem jeg har funnet for tungvint. Adobe (med flere) må frykte piratkopiering så meget at de heller vil miste lesere/kunder enn å gjøre sine beskyttelsesmekanismer menneskevennlige. Samtidig utviser de en svært likegyldig og slepphendt holdning til kundenes private data (måten dataene samles inn på antyder sterkt en forbausende mangel på kompetanse enn hensikter om skummel overvåking.)

Dette føyer seg dessverre inn i en rekke med hendelser knyttet til ebøker som virker som hentet ut av de mørkeste dystopier. Amazon som slettet en utgave av "1984" (av alle bøker!) fra sine kunders lesebrett uten noe forvarsel, Amazon som stenger en kunde ute fra sitt eget bibliotek uten å oppgi noen grunn –

Av alle fordelene som papirbokens tilhengere har påpekt vil kanskje dens usporbarhet vise seg å være den viktigste?

tirsdag 30. september 2014

Lit[t|e] nytt...

Listen over gratis norske ebøker er blitt oppdatert og oppfrisket. Bøkene fra wikikilden er fjernet; den automatiske konverteringen til epub på sidene deres er dessverre for upålitelig.
Spesielt de mange diktsamlingene lar seg slett ikke laste ned som epub-bøker. Så nå er tre av samlingene derfra gjort om til håndformede ebøker. Så enten du er nyromantiker og liker Vilhelm Krag, gammelromantiker og foretrekker Otto Sinding, eller heller mer til stålsatt humanisme som hos Rudolf Nilsens samlede, så har du noe å sitte under et gulnende tre i høstsolen og grunne over. Forhåpentligvis får jeg konvertert flere av bøkene derfra med tiden.
Uanfektet herværende bloggs navn, er de fleste av bøkene i oversikten  nå også konvertert til kindle...

lørdag 3. mai 2014

«Fram» fra bokhyllen...

Jeg har tidligere laget e-bøker av Helland-Hansens avkortede utgave av “Fram over polhavet 1 + 2”. Her er nå den fullstendige utgaven, med en rekke illustrasjoner av datidens fremste illustratører, så som Sinding, Egedius m.fl.
Så nå burde jeg i hvert fall ha mitt ord i behold når jeg sier jeg har laget ebøker av alle tre Fram-ekspedisjoner: Nansens, Sverdrups, og Amundsens.
For godt monns skyld har jeg også laget en ebok av Bernhard Nordahls “Framgutterne”, den uoffisielle beretningen fra den første Fram-ekspedisjon. Nansen hadde strenge klausuler på deltagernes muligheter til å utgi egne beretninger, men elektrikeren om bord ignorerte dem, og har med noen mer frittalende betraktninger enn dem fra de autoriserte skildringene.

onsdag 23. april 2014

I anledning verdens bokdag:

Ettersom det etter hvert forekom meg noe navlebeskuende å kun liste opp bøker jeg selv hadde produsert på herværende nettsteds bokside, har jeg nå utvidet listen med bøker fra flere andre steder, nærmere bestemt bokselskap.no, Ibsen-senteret ved UiO, f9.no/ebok, og no.wikisource.org; til sammen blir det over 300 titler.
Listen genereres i utgangspunktet automatisk, slik at jeg har ambisjoner om å holde den oppdatert, men kvalitetssikring må nødvendigvis gjøres manuelt. Med stunder håper jeg også på å kunne generere en OPDS-katalog.
To kilder med frie tekster er ikke tatt med: gutenberg.org, fordi deres norske titler stort sett ikke er falt i det fri i Norge, og runeberg.org, fordi det ikke er mulig å laste ned bøker som epub.
Hvis noen vet om andre sider med fri norsk litteratur, så si gjerne i fra!

onsdag 9. april 2014

Nasjonalbibliotekets bøker v. 1.1

Det gikk litt fort i svingene med å omarbeide NB sine epub-filer innimellom, så jeg har nå gjennomgått noen av dem en gang til. Det gjelder diktsamlingene til Olaf Bull, Rudolf Nilsen, og Nils Collett Vogt, som nå har fått korrekt ombrekking mellom strofer, og "Niels Klims underjordiske rejse", som er blitt grundig gjennomgått for å få en layout som ligner mer på den trykte versjonen, samt nye versjoner av illustrasjonene.

tirsdag 11. mars 2014

Nasjonalbiblioteket med frie bøker i epub-format!

Nasjonalbiblioteket har nylig lagt ut de første 35 bøker av i alt 100 i epub-formatet på sine hjemmesider.
Tekstene er korrekturlest, men dessverre er det i mine øyne tatt noen litt merkelige valg med hensyn til oppsett. Mest enerverende er at sidetall er beholdt, slik at teksten blir brukket opp. Så mitt siste prosjekt var å endre layout på disse bøkene slik at det kommer nærmere normen for elektroniske bøker.
Jeg har:
 • Fjernet sidetall, og sammenføyd avsnitt delt av disse.
 • Hyperlenket fotnoter.
 • Laget fullstendige innholdsfortegnelser.
 • Brukt korrekte anførselstegn, apostrofer o.l.
 • Forbedret kvaliteten på bilder o.l. Dette har også redusert filstørrelsen med opp til 90%
 • Litt mer kontroversielt kanskje: Jeg har i noen bøker erstattet ‘aa’ med ‘å’, for å øke lesbarheten til tekster som er gammelmodige nok i utgangspunktet.
Foreløpig bearbeidet er:
 1. Tryggve Andersen: Mod kvæld
 2. Nini Roll Anker: Den som henger i en tråd
 3. Nini Roll Anker: Det svake kjøn
 4. Olaf Bull: Digte
 5. Camilla Collett: I de lange nætter
 6. Camilla Collett: Optegnelser fra ungdomsårene
 7. Hulda Garborg: Kvinden skapt av manden
 8. Ragnhild Jølsen: Ve’s mor
 9. Hans E. Kinck: Trækfugle
 10. Maurits Hansen: Noveller
 11. Rudolf Nilsen: På gjensyn
 12. Rasmus Løland: Kvitebjørnen
 13. Bernt Lie: Peter Napoleon
 14. Hanna Winsnes: Aftene paa Ekelund
 15. Dikken Zwilgmeyer: Vi børn
 16. Nils Collett Vogt: Fra vaar til høst
 17. Sigrun Okkenhaug: Den vene skåla
 18. Hans E. Kinck: Sneskavlen brast
 19. Marie: Stadier
 20. Fridtjof Nansen: Paa ski over Grønland(1928)
 21. Hulda Garborg: “Rationelt fjøsstell”
 22. Aasta Hansteen: Kvinden skabt i Guds billede
 23. Ludvig Holberg: Den stundesløse
 24. Ludvig Holberg: Niels Klim
 25. Kristiane Koren: Moer Korens dagbøger I & II
 26. Regine Normann: Eventyr
 27. Regine Normann: Nye Eventyr
 28. Ivar Aasen: Ervingen
 29. Henrik Wergeland: Hasselnødder
 30. Rasmus Løland: Det store Nashornet
De resterende bøkene finnes allerede som ebøker, og er derfor ikke behandlet.

onsdag 12. februar 2014

DRM-omgåelse og EU-domstolen

Tørr, tørr tale følger – slik er det gjerne med lover og slikt. Men endelig kan det meldes om en gladnyhet fra DRM-jus-fronten:

Et ofte debattert spørsmål: Er det lov å knekke kopibeskyttelse for f.eks. å lese ebøker kun tilgjengelig som Epub på en Kindle?
At det er etisk forsvarlig er det ikke mange som er uenig i. Men jeg (samt en av Norges mest anerkjente eksperter på opphavsrett) er av den oppfatning at loven sier at det er forbudt. Riktignok sier åndsverkslovens § 53a tredje avsnitt:
 “Bestemmelsen i første ledd skal heller ikke være til hinder for privat brukers tilegnelse av lovlig anskaffet verk på det som i alminnelighet oppfattes som relevant avspillingsutstyr.”,
 men denne bestemmelsen har departementet sagt skal tolkes restriktivt.
I det hele tatt et grelt eksempel på misforhold mellom lovtekst og allmenn rettsoppfatning.

Men nå har EU-domstolen avsagt dom i en sak anlagt av Nintendo som gikk på lovligheten av DRM-omgåelse til privat bruk:
Det er ved afgørelsen af, om der skal ydes beskyttelse mod levering af anordninger, produkter, komponenter eller tjenesteydelser i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2001/29, ikke nødvendigt at overveje rettighedshaverens specifikt påtænkte brug af en anordning, der er udviklet til at give adgang til beskyttede værker. Det omfang, hvori de anordninger, produkter, komponenter eller tjenesteydelser, der søges beskyttelse mod, anvendes eller kan anvendes til andre lovlige formål end at give mulighed for handlinger, som kræver rettighedshaverens samtykke, er derimod en relevant betragtning.«
Norske myndigheter har til nå lagt seg på en linje hvor DRM gir utgiver tilnærmet ubegrenset rett til å bestemme hvordan deres åndsverk skal kunne sees på lovlig vis. Denne tankegangen ligger forholdsvis tett opp mot USA's praksis, og kom spesielt tydelig frem i saken mot DVD-Jon (Cory Doctorow tar for seg konsekvensene av slik praksis her)
I motsetning, så foretar denne dommen en eksplisitt avveining mellom ønske om beskyttelsesmekanismer for åndsverk, og forbrukernes hevd på å selv kunne bestemme hvordan de vil se det.

Jeg har ingen juridisk bakgrunn, men jeg kan ikke skjønne annet enn at tolkningen som ligger til grunn for denne dommen medfører at det er tillatt å knekke DRM'en på din lovlig kjøpte Epub hvis du vil lese den på din Kindle i stedet. Og siden dommen angår tolkning av EU's kopibeskyttelsesdirektiv, som var den direkte årsak til åndsverkslovens bestemmelser om omgåelse av kopibeskyttelsesmekanismer, vil jeg anta at den også gjelder for norsk rettspraksis.