fredag 26. april 2013

Forbedrede utgaver av Nansen og Dass

Nasjonalbibliotekekets oppgraderte versjon av bokhylla.no gjør det mulig å laste ned inskannede sider i høyere oppløsning. Jeg har benyttet meg av dette, samt mine økte billedbehandlingskunnskaper, til å forbedre to tidligere opplastede bøker med mange fine illustrasjoner: “Nordlands Trompet” og “Paa ski over Grønland”. Sistnevnte har i tillegg fått sin grundigste korrektur til nå, slik at kvaliteten begynner å bli rimelig.

Så vidt jeg vet, er dette den eneste nyutgivelsen av den opprinnelige, fullstendige teksten av Nansens klassiker; alle andre utgivelser er basert på den sterkt avkortete versjonen som kom i 1928.

torsdag 25. april 2013

3 nye gratis Stein Riverton-romaner

Tre nye romaner av Stein Riverton, alias Sven Elvestad, er lagt ut på www.mobileread.com.

Det dreier seg om “Negeren med de hvite hænder”, “Morderen fra mørket”, og “Hvorledes dr. Wrangel kom”. Den første er et Asbjørn Krag-mysterie, mens de to neste er mer psykologiske thrillere à la “Jernvognen”.

Ny app for å låne e-bøker fra norske bibliotek

E-bok-satsingen i norske bibliotek skrider fremad. En gledelig nyhet er at en egen app, ebokbib, for å låne e-bøker (i ePub-format) fra offentlige bibliotek er lansert, uten nevneverdig brask og bram.  Smigrende er det at noen av mine egne produksjoner er funnet verdig å komme blandt utvalget av fritt nedlastbare bøker. Siden den foreløpig kun finnes for Apple-produkter, har jeg dessverre ikke hatt anledning til å teste den ut selv, men på bloggen Mellom linjene finnes en beskrivelse av brukeropplevelsen, som beskrives som ikke udelt positiv.

Jeg har ikke noen spesielle anfektelser når det gjelder å anvende teknisk kopibeskyttelse på biblioteksbøker. De er bibliotekenes eiendom; de lånes ut for et begrenset tidsrom, og teknisk DRM er eneste meningsfulle metoden å sørge for at låneren ikke lenger har tilgang til boken etter at utlånsperioden er løpt ut. Og i ebokbib-appen ser det ut til at registrering er gjort til en smertefri opplevelse, i motsetning til f.eks. Bokskya.
Baksiden av medaljen er den som skildres i blogg-innlegget – boken kan kun leses i biblioteks-appen, som gjerne mangler funksjonaliteter du setter stor pris på i leserene du selv bruker. Jeg er fristet til å si at man henvises til egne virtuelle lesesaler med så-som-så lesekomfort.
Selvfølgelig kan man ikke bruke ubegrenset med ressurser på å lage en norsk biblioteks-app. Men jeg  bekymres for at ressursene kan være  feilprioritert under utviklingen. Ebokbib påpeker at de har satt meget inn på å sikre app'en mot at bøker kopieres. Jeg skjønner at forlagene må forsikres om dette, men det kan kanskje ha gått ut over stabiliteten, og også brukeropplevelsen.

Teknisk kopibeskyttelse på bøker er  symbolsk. Det er trivielt å omgå dagens  beskyttelses-systemer. Det vil heller ikke hjelpe å gjøre beskyttelsen vanskeligere å knekke: Å skanne en papirbok (eller  en e-bok!) og kjøre bildene gjennom et tekstgjenkjenningsprogram er  enkelt og lite tidkrevende. Å sette "uknekkelig" DRM på en e-bok blir som å montere en pansret dør på et hus med haspevinduer.

Norske e-bøker har vært lite tilgjengelig på ulovlige fildelingsnettverk. Jeg håper virkelig at forlagene er opmerksom på at dette skyldes viljen, og ikke evnen, til teknisk kyndige norske bok-elskere. Hvis e-bok-utlån blir en frustrerende opplevelse, vil dette anspore kraftig til ulovlig nedlasting. Mange vil nok føle dårlig samvittighet over å laste ned gratis noe de  skulle betalt for. Men hvor stort vil det moralske dilemmaet være hvis valget står mellom en gratis, lovlig, frustrerende lese-opplevelse, og en gratis, ulovlig, men frustrasjonsfri lese-opplevelse?

Gratulerer med den nye utlåns-appen, norske bibliotek. Jeg håper den vil leve opp til forventningene både for dere og for lånerne!

mandag 8. april 2013

Ny gratis norsk ebok: "Nyt Land" av Otto Sverdrup

Otto Sverdrup (1854-1930), Nansens følgesvenn over Grønland og hans nestkommanderende på den første Fram-ekspedisjonen, fikk, ikke lenge etter å ha ført skuten trygt hjem fra driften over Polhavet, tilbud om å lede sin egen ekspedisjon til ukjente, arktiske farvann.
Den 2. Fram-ekspedisjon er mindre kjent enn nummer en og tre. Den bød ikke på mye dramatikk, men på gode resultater: Enorme områder i det nordligste Nord-Amerika ble kartlagt. Der hvor så mange ekspedisjoner hadde lidd store tap under jakten på Nordvest-passasjen, der tilbrakte Otto Sverdrup og hans menn tre sesonger hvor de jevnt og trutt arbeidet likefrem med å oppdage nytt land. Sverdrup makter allikevel å skildre denne innsatsen med en munter jordnærhet, og med et fokus på turlivet, som gjør beretningen meget lesverdig.
Med alle opprinnelige fotografier.

Tilgjengelig via mobileread.com