mandag 19. oktober 2015

Mye Amazon-prat på epub.no?

Bloggen heter vitterlig epub.no, så hvorfor kommer det såpass mange innlegg om Amazon og Kindle her?
Kort fortalt:  For det første at Kindle ser ut til å være det mest solgte lesebrettet her til lands, og for det andre at Kindles ebok-format ligger såpass tett opp til EPUB at det nærmest kan betraktes som en "dialekt" av EPUB.

Den største tekniske forskjellen på en epub-bok og en kindle-bok er hvordan teksten er komprimert. Epub-bøker er komprimert med zip (Bare døp en ukryptert ebok om fra .epub til .zip, så kan du åpne den og kikke på filene den består av), mens en kindle-bok er komprimert med Palm Database Format (Palm som i Palm Pilot, noen som husker dem?). For å åpne opp en kindle-bok trengs litt mer spesiell programvare, såsom mobiunpack.

Og til slutt: I og med at send-til-kindle ser ut til å være såpass populært som det er, blir det relevant å snakke om hvordan en epub-formattert bok ser ut på en Kindle.

torsdag 15. oktober 2015

Kindle og EPUB3

Da Amazon sitt nye format for Kindle, KF8, ble lansert i starten av 2012, ble det presentert som en delvis implementasjon av EPUB3 standarden, og i hvert fall mer avansert enn EPUB2. Etter å ha arbeidet med KF8 bøker en stund, må jeg si meg meget uenig i påstanden; EPUB2 er fortsatt overlegen Kindle.

Muligheter man har i KF8 som ikke finnes i EPUB2:

  • Mulighet for å legge inn lyd og video.
  • Støtte for visse CSS3 transformasjoner, så som rotering av tekst.
  • Begrenset støtte for "media queries", som gir mulighet for å angi forskjellige stilark for forskjellige lesebrett/nettbrett.

Muligheter man har i EPUB2 som fortsatt ikke finnes i KF8:

  • Det er ikke mulig å beskytte mot sideombrekking. Diktvers kan bli delt mellom sider, og bilde og bildetekst kan komme på hver sin side.
  • Maksimum bredde for bilder o.a. støttes ikke. Dette er et større problem enn man skulle tro, fordi man i praksis ikke kan hindre at små bilder overforstørres og blir piksellert.
  • Grunnleggende CSS egenskaper som søskenoperatorer støttes ikke offisielt. Stilarkene blir dermed mye mer uoversiktlige enn nødvendig.
  • Kontroll av linjehøyde er ikke mulig. Selv om det er gunstig å gi leseren muligheten til å regulere dette, betyr det at f.eks. å gjengi mildt kompleks matematikk med HTML rett og slett ikke lar seg gjøre.

Ellers er det bare å konstantere at Kindle for iPad er tilnærmet ubrukelig for annet enn rene tekst-bøker, at SVG bilder ikke lar seg zoome på lesebrett (og i tilstrekkelig antall får de e-ink lesebrett til å kræsje), SVG clipping er feilaktig implementert på Kindle e-ink, algoritmen som bestemmer når sluttnoter vises som pop-ups på Kindle e-ink er uransaklig, og sist, men ikke minst: Det siste halve året har Amazon fjernet alle innlagte skrifttyper fra bøker som blir lagt ut hos dem.

Nå har jeg ikke nevnt KF8 sin mulighet for fast-formatterte bøker, men det betrakter jeg som en sak for seg.

Når formatene veies opp mot hverandre, trumfer fortsatt EPUB2 KF8.

Norske e-bøker kan selges på Amazon

På bakgrunn av egen erfaring har jeg påstått at Amazon ikke godtar norske e-bøker. Det er en påstand som ser ut til å være grundig utdatert. En to år gammel pressemelding fra Amazon har gått meg hus forbi til nå:
Posted By: kdpadmin
Created in: System: Global Announcement
Posted: Aug 27, 2013 11:54 AM
We’re pleased to announce that Kindle Direct Publishing (KDP) now supports 34 different languages. KDP authors can now publish books in many additional regional and minority languages, and sell them in the Kindle Store worldwide.
To find all of the KDP Supported Languages, please visit: https://kdp.amazon.com/self-publishing/help?topicId=200673300
....
Kind Regards,
The Kindle Direct Publishing Team
Og på angjeldende side er både bokmål og nynorsk listet. Så det er mulig å i hvert fall selv-publisere bøker på Amazon. En særlig god forretning er  det ikke, med 35% royalty, men muligheten finnes.
Av de noen hundretalls norske bøkene som finnes der, er det en hel del søppel, i form av engelske bøker som er blitt kjørt gjennom google translate e.l. Om enn det kan gi litt ufrivillig komikk, så vil jeg heller anbefale den uforlignelige parløren "English as she is spoke" hvis man er på utkikk etter en virkelig dårlig, og menneskelig, oversettelse.