Gratis norske ebøker

En forholdsvis omfattende liste over fritt tilgjengelige e-bøker på norsk. Lenkene laster ned bøkene fra sine respektive kilder.

Trykk på den beige knappen for å veksle mellom epub og mobi formatterte bøker. Rullegardinmenyene for genre og kilde gjør det mulig å sortere vekk bøker fra forskjellige kategorier. Linjene er fargekodet ut i fra hvilket nettsted bøkene blir hentet fra.Sist oppdatert 2015-08-31 13:52:35 +0200
EPUB
Forfatter Tittel
Eit gammalt utdrag or Bergsbok
Hamarkrøniken
Islandske ættesoger
Magdalene Thoresen og Georg Brandes – en brevveksling
Mesteren fra Møre
Njaals Soge
Poetiske Samlinger
Soga um Gunnlaug Ormstunge
Tre skitur- fortellinger fra 1884
«… at ryste en Constitution ud af Ermen»
Aikio, Matti I dyreskind
Amundsen, Roald Gjennem luften til 88° nord
Amundsen, Roald Mitt liv som polarforsker
Amundsen, Roald Nordostpassagen
Amundsen, Roald Nordvest-passagen
Amundsen, Roald Sydpolen
Andersen, Tryggve Dagbog fra en sjøreise
Andersen, Tryggve I cancellirådens dage
Andersen, Tryggve Mod Kvæld
Andersen, Tryggve Ulykkes-katten
Angell, Henrik Gjennem Montenegro paa ski
Angell, Henrik Vikinger og Skrællinger paa Bygdø
Anker, Nini Roll Den som henger i en tråd
Anker, Nini Roll Det svake kjøn
Anker, Nini Roll Kvinnen og den svarte fuglen
Asbjørnsen, Peter Chr. Norske Huldreeventyr og Folkesagn
Astrup, Eivind Blandt Nordpolens Naboer
Aubert, Elise Fra Krinoline-Tiden
Aukrust, Olav Utvalgte dikt
Benneche, Olaf Rygnestad-gutten
Beyer, Absalon Pederssøn Dagbok 1552-72
Beyer, Absalon Pederssøn Oration om Mester Geble
Bjørnson, Bjørnstjerne Arne
Bjørnson, Bjørnstjerne Arnljot Gelline
Bjørnson, Bjørnstjerne Brevveksling med danske 1854-74
Bjørnson, Bjørnstjerne Brude-Slaatten
Bjørnson, Bjørnstjerne Daglannet
Bjørnson, Bjørnstjerne De nygifte
Bjørnson, Bjørnstjerne Det flager i byen og på havnen
Bjørnson, Bjørnstjerne Det ny system
Bjørnson, Bjørnstjerne En fallit
Bjørnson, Bjørnstjerne En glad Gut
Bjørnson, Bjørnstjerne En hanske
Bjørnson, Bjørnstjerne Faderen
Bjørnson, Bjørnstjerne Fiskerjenten
Bjørnson, Bjørnstjerne Geografi og Kærlighed
Bjørnson, Bjørnstjerne Halte-Hulda
Bjørnson, Bjørnstjerne Jernbanen og Kirkegaarden
Bjørnson, Bjørnstjerne Kaptejn Mansana
Bjørnson, Bjørnstjerne Kong Sverre
Bjørnson, Bjørnstjerne Kongen
Bjørnson, Bjørnstjerne Laboremus
Bjørnson, Bjørnstjerne Leonarda
Bjørnson, Bjørnstjerne Magnhild
Bjørnson, Bjørnstjerne Maria Stuart i Skotland
Bjørnson, Bjørnstjerne Mary
Bjørnson, Bjørnstjerne Mellem Slagene
Bjørnson, Bjørnstjerne Mindre fortellinger 1-4
Bjørnson, Bjørnstjerne Over ævne I
Bjørnson, Bjørnstjerne Over ævne II
Bjørnson, Bjørnstjerne Paul Lange og Tora Parsberg
Bjørnson, Bjørnstjerne På Guds veje
Bjørnson, Bjørnstjerne På Storhove
Bjørnson, Bjørnstjerne Redaktøren
Bjørnson, Bjørnstjerne Sigurd Jorsalfar
Bjørnson, Bjørnstjerne Sigurd Slembe
Bjørnson, Bjørnstjerne Støv
Bjørnson, Bjørnstjerne Synnøve Solbakken
Bjørnson, Bjørnstjerne Utvalgte dikt
Braaten, Oskar Den store barnedåpen
Braaten, Oskar Lilje Gunda og andre forteljingar
Braaten, Oskar Sorgenfri
Braaten, Oskar Ungen
Braaten, Oskar «Ulvehiet»
Brun, Johan Nordahl Einer Tambeskielver
Brun, Johan Nordahl Utvalgte dikt
Bull, Jacob B. En høvding
Bull, Olaf Digte
Bull, Olaf Metope
Bull, Olaf Utvalgte dikt
Collett, Camilla Amtmandens Døtre (1879)
Collett, Camilla Amtmandens Døttre (1854/55)
Collett, Camilla Brev til Henrik og Susanna Ibsen
Collett, Camilla Breve fra Ungdomsaarene
Collett, Camilla Fra de Stummes Leir
Collett, Camilla Før Brylluppet
Collett, Camilla I de lange Nætter
Collett, Camilla Mod Strømmen I
Collett, Camilla Mod Strømmen II
Collett, Camilla Optegnelser fra ungdomsaarene
Collett, Camilla Otte Dage i Hamburg
Collett, Camilla Strikketøis- betragtninger
Curwood, James Oliver Vargjegerne
Dass, Petter Herre Gud! dit dyre Navn og Ære
Dass, Petter Katekisme- sanger
Dass, Petter Nordlands Trompet
Diriks, Camilla Collett, Emilie Forloren Skildpadde
Doyle, Arthur Conan Hunden fra Baskerville
Doyle, Arthur Conan Hunden fra Baskerville (Modernisert)
Doyle, Arthur Conan Onkel Bernac
Duun, Olav Medmenneske
Duun, Olav Menneske og maktene
Duun, Olav Ragnhild
Duun, Olav Siste leveåre
Elvestad, Sven De Fortaptes Hus
Engelbretsdatter, Dorothe Siælens Sang-Offer
Engelbretsdatter, Dorothe Taare-Offer
Falck-Ytter, Oluf Håkon Håkonsen
Fasting, Claus Utvalgte artikler
Fasting, Claus Utvalgte dikt
Forsberg, Ingvald Moglunten
Friis, J.A. Til fjells i feriene
Friis, Jens Andreas Fra Finmarken (Lajla)
Friis, Jens Andreas Skildringer fra Finmarken (Ella)
Garborg, Arne Bondestudentar
Garborg, Arne Fred
Garborg, Arne Fri skilsmisse
Garborg, Arne Hanna Winsnes's kogebog
Garborg, Arne Haugtussa
Garborg, Arne Kolbotn-Brev
Garborg, Arne Mannfolk
Garborg, Arne Trætte Mænd
Garborg, Hulda "Rationelt fjøsstell"
Garborg, Hulda Et frit Forhold
Garborg, Hulda Fru Evas Dagbog
Garborg, Hulda Kvinden skabt av manden
Grieg, Nordahl Friheten
Grieg, Nordahl Håbet
Grieg, Nordahl Løse dikt
Grieg, Nordahl Norge i våre hjerter
Grieg, Nordahl Rundt Kap det gode Haab
Grieg, Nordahl Skibet går videre
Grieg, Nordahl Spansk sommer
Grieg, Nordahl Stene i strømmen
Grieg, Nordahl Ung må verden ennu være
Grieg, Nordahl Vår ære og vår makt
Haggard, Henry Rider Kong Salomons miner
Hansen, Maurits C. Mordet paa Maskinbygger Roolfsen
Hansen, Maurits C. Noveller
Hansteen, Aasta Kvinden skabt i Guds billede
Heber, Sigvard Da Bergensbanen blev til
Heiberg, Gunnar Tante Ulrikke
Holberg, Ludvig Den Politiske Kandstøber
Holberg, Ludvig Den stundesløse
Holberg, Ludvig Erasmus Montanus
Holberg, Ludvig Jeppe paa Bierget
Ibsen, Henrik Brand
Ibsen, Henrik Brev til Bjørnstjerne Bjørnson
Ibsen, Henrik Brev til Camilla Collett
Ibsen, Henrik Brev til Jonas Lie
Ibsen, Henrik Bygmester Solness
Ibsen, Henrik Catilina, 1. versjon
Ibsen, Henrik Catilina, 2. versjon
Ibsen, Henrik De unges Forbund
Ibsen, Henrik Digte
Ibsen, Henrik En folkefiende
Ibsen, Henrik Et dukkehjem
Ibsen, Henrik Fru Inger til Østeraad, 1. versjon
Ibsen, Henrik Fru Inger til Østråt, 2. versjon
Ibsen, Henrik Fruen fra havet
Ibsen, Henrik Gengangere
Ibsen, Henrik Gildet paa Solhoug (1856)
Ibsen, Henrik Gildet på Solhaug (1883)
Ibsen, Henrik Hedda Gabler
Ibsen, Henrik Hvide heste
Ibsen, Henrik Hærmændene paa Helgeland (1858)
Ibsen, Henrik Hærmændene på Helgeland (1893)
Ibsen, Henrik John Gabriel Borkman
Ibsen, Henrik Kejser og Galilæer
Ibsen, Henrik Kjæmpehøien
Ibsen, Henrik Kjærlighedens Komedie
Ibsen, Henrik Kongs-Emnerne
Ibsen, Henrik Lille Eyolf
Ibsen, Henrik Når vi døde vågner
Ibsen, Henrik Olaf Liljekrans, 1. versjon
Ibsen, Henrik Olaf Liljekrans, 2. versjon
Ibsen, Henrik Olaf Liljekrans, 3. versjon
Ibsen, Henrik Peer Gynt
Ibsen, Henrik Rosmersholm
Ibsen, Henrik Samfundets støtter
Ibsen, Henrik Sancthansnatten
Ibsen, Henrik Svanhild
Ibsen, Henrik Terje Vigen
Ibsen, Henrik To dikt
Ibsen, Henrik Vildanden
Jæger, Hans Fra Kristiania-bohêmen
Jæger, Hans Syk kjærlihet
Jølsen, Ragnhild Brukshistorier
Jølsen, Ragnhild Hollases krønike
Jølsen, Ragnhild Rikka Gan
Jølsen, Ragnhild Ve's mor
Kielland, Alexander L. Arbeidsfolk
Kielland, Alexander L. Brev 1869-1906
Kielland, Alexander L. Fortuna
Kielland, Alexander L. Garman & Worse
Kielland, Alexander L. Gift
Kielland, Alexander L. Jacob
Kielland, Alexander L. Novelletter
Kielland, Alexander L. Nye Novelletter
Kielland, Alexander L. Sankt Hans Fest
Kielland, Alexander L. Skipper Worse
Kielland, Alexander L. To Novelletter fra Danmark
Kielland, Gustava Erindringer
Kinck, Hans E. Flaggermus-vinger
Kinck, Hans E. Huldren
Kinck, Hans E. Sneskavlen brast
Kinck, Hans E. Sus
Kinck, Hans E. Trækfugle
Kjær, Nils Det lykkelige valg
Klæbo, Jon Nordlandsliv
Koren, Christiane Dagbøker 25/7-31/12 1810
Krag, Vilhelm Digte
Krag, Vilhelm Major v. Knarren
Krag, Vilhelm Min Barndoms Have
Krag, Vilhelm Utvalgte dikt
Krog, Gina Norske kvinders sociale og retslige stilling
Krohg, Christian Albertine
Lees, J.A. Clutterbuck W.J. & Tre i Norge
Lees, J.A. Clutterbuck W.J. & Tre i Norge (modernisert)
Lie, Bernt Guttedager
Lie, Bernt Mot Overmagt
Lie, Bernt Peter Napoleon
Lie, Bernt Sorte Ørn
Lie, Bernt Svend Bidevind
Lie, Jonas Den Fremsynte
Lie, Jonas Et Samliv
Lie, Jonas Familien paa Gilje
Lie, Jonas Fortællinger og Skildringer fra Norge
Lie, Jonas Kommandørens Døttre
Lie, Jonas Livsslaven
Lie, Jonas Lodsen og hans hustru
Lie, Jonas Trold - en tylft eventyr
Lie, Jonas Udmeldt af Klubben
Løland, Rasmus Det store nashorne
Løland, Rasmus Det store nashornet
Løland, Rasmus Kvitebjørnen
Løland, Rasmus Paa sjølvstyr
Margrethe, Prestefruen
Marie, I Tusmørket
Marie, I det Stille
Marie, Stadier
Marryat, Frederick Kaperkapteinen
Marryat, Frederick Nyskogborni
Moe, J. Asbjørnsen P.C. & Norske Folkeeventyr
Moe, Jørgen I Brønden og i Tjernet
Moe, Jørgen Utvalgte dikt
Moe, Peter Chr. Asbjørnsen, Jørgen Utvalgte folkeeventyr
Monrad, M.J. Christendommens Mysterier
Monrad, M.J. Om det Skjønne
Moren, Sven Gardguten og Spelemannen
Mortenson, Ivar Varg i Veum
Munch, Anna Psyche
Muus, Rudolf Dikterliv i gamle Kristiania
Muus, Rudolf Paa jagt efter Blenda Svanholm
Nansen, Fridtjof Eskimoliv
Nansen, Fridtjof Fram over Polhavet - 1. del (1942)
Nansen, Fridtjof Fram over Polhavet - 2. del (1942)
Nansen, Fridtjof Fram over polhavet (1897)
Nansen, Fridtjof Friluftsliv
Nansen, Fridtjof Gjennom Sibir
Nansen, Fridtjof Paa ski over Grønland (1890)
Nansen, Fridtjof Paa ski over Grønland (1928)
Nilsen, Karen Gransus
Nilsen, Karen Mens dagene glider
Nilsen, Rudolf På gjensyn
Nilsen, Rudolf På stengrunn
Nilsen, Rudolf Samlede dikt
Nilsen, Rudolf Utvalgte dikt
Nordahl, Bernhard Framgutterne
Normann, Regine Barnets tjenere
Normann, Regine Eventyr
Normann, Regine Krabvaag
Normann, Regine Nye eventyr
Normann, Regine Stængt
Nygard, Olav Utvalgte dikt
Nygard, Olav Ved vedbande
Nærup, Carl Skildringer og Stemninger
Obstfelder, Sigbjørn Digte
Obstfelder, Sigbjørn To novelletter
Okkenhaug, Sigrun Den vene skåla
Okkenhaug, Sigrun Helga
Pavels, Claus Dagbog 1814
Prydz, Alvilde Drøm
Prydz, Alvilde Mennesker
Querini, Pietro Et skibbrudd på Røst i 1432
Ramm, Minda Lommen
Raspe, Rudolf Erich Baron Münchhausens Eventyr
Riverton, Stein Fjerdemand
Riverton, Stein Greven af Oslo & Den Tredje
Riverton, Stein Hvorledes dr. Wrangel kom
Riverton, Stein Jernvognen
Riverton, Stein Jernvognen (modernisert)
Riverton, Stein Morderen fra mørket
Riverton, Stein Mysteriet på Bergensbanen
Riverton, Stein Negeren med de hvite hænder
Riverton, Stein Storhertuginnen av Speilsalen
Rolfsen, Nordahl I arbeidets eventyrland
Rolfsen, Nordahl Morfar fortæller
Rølvaag, Ole Edvart I de dage
Rølvaag, Ole Edvart Riket grundlægges
Sars, J.E. Udsigt over den norske historie
Scott, Gabriel De vergeløse
Sinding, Otto Skovstjerner
Sivle, Per Sogor
Sivle, Per Streik
Sivle, Per Utvalgte dikt
Sivle, Per Vossa-Stubba
Skram, Amalie Constance Ring
Skram, Amalie Forraadt
Skram, Amalie Fru Inés
Skram, Amalie Karens Jul
Skram, Amalie Lucie
Skram, Amalie Professor Hieronimus/ På Sct. Jørgen
Stevenson, Robert Louis Selvmorderklubben
Stevenson, Robert Louis Skatten på Sjørøverøen
Sturlasøn, Snorre Heimskringla
Størssøn, Mattis Den norske krønike
Sverdrup, Otto Nyt Land
Thoresen, Magdalene Billeder fra Midnatsolens Land
Thoresen, Magdalene Billeder fra Vestkysten af Norge
Thoresen, Magdalene Min Bedstemoders Fortælling
Thorstensen, Nora Vikaren
Tullin, Christian B. Utvalgte dikt
Tvedt, Jens Vanheppa
Twain, Mark Tiggerprinsen
Undset, Sigrid Fru Marta Oulie
Vinje, Aasmund Olavsson Ferdaminni
Vinje, Aasmund Olavsson Utvalgte dikt
Vogt, Nils Collett Fra vaar til høst
Welhaven, J. S. Utvalgte dikt
Wergeland, Henrik Brevene til Amalie
Wergeland, Henrik Hassel-Nødder
Wergeland, Henrik Jan van Huysums Blomsterstykke
Wergeland, Henrik Skabelsen, Mennesket og Messias
Wergeland, Henrik Utvalgte dikt
Wessel, Johan Herman Kierlighed uden Strømper
Wessel, Johan Herman Utvalgte komiske fortellinger
Wessel, Johan Herman Utvalgte småvers
Wexelsen, Gunhild Besøg paa de andre Kloder inden vort Solsystem
Winsnes, Hanna Aftene paa Ekelund
Winsnes, Hanna Lærebog i de forskjellige Grene af Huus- holdningen
Wisting, Oscar 16 år med Roald Amundsen
Zwilgmeyer, Dikken Morsomme dage
Zwilgmeyer, Dikken Som kvinder er
Zwilgmeyer, Dikken Vi børn
Aasen, Ivar Ervingen
Aasen, Ivar Symra
MOBI
Forfatter Tittel
Eit gammalt utdrag or Bergsbok
Hamarkrøniken
Islandske ættesoger
Magdalene Thoresen og Georg Brandes – en brevveksling
Mesteren fra Møre
Njaals Soge
Poetiske Samlinger
Tre skitur- fortellinger fra 1884
«… at ryste en Constitution ud af Ermen»
Amundsen, Roald Mitt liv som polarforsker
Amundsen, Roald Nordvest-passagen
Andersen, Tryggve I cancellirådens dage
Andersen, Tryggve Mod Kvæld
Angell, Henrik Gjennem Montenegro paa ski
Angell, Henrik Vikinger og Skrællinger paa Bygdø
Anker, Nini Roll Den som henger i en tråd
Anker, Nini Roll Det svake kjøn
Anker, Nini Roll Kvinnen og den svarte fuglen
Asbjørnsen, Peter Chr. Norske Huldreeventyr og Folkesagn
Aukrust, Olav Utvalgte dikt
Beyer, Absalon Pederssøn Dagbok 1552-72
Beyer, Absalon Pederssøn Oration om Mester Geble
Bjørnson, Bjørnstjerne Arne
Bjørnson, Bjørnstjerne Arnljot Gelline
Bjørnson, Bjørnstjerne Brevveksling med danske 1854-74
Bjørnson, Bjørnstjerne Brude-Slaatten
Bjørnson, Bjørnstjerne Daglannet
Bjørnson, Bjørnstjerne De nygifte
Bjørnson, Bjørnstjerne Det flager i byen og på havnen
Bjørnson, Bjørnstjerne Det ny system
Bjørnson, Bjørnstjerne En fallit
Bjørnson, Bjørnstjerne En glad Gut
Bjørnson, Bjørnstjerne En hanske
Bjørnson, Bjørnstjerne Faderen
Bjørnson, Bjørnstjerne Fiskerjenten
Bjørnson, Bjørnstjerne Geografi og Kærlighed
Bjørnson, Bjørnstjerne Halte-Hulda
Bjørnson, Bjørnstjerne Jernbanen og Kirkegaarden
Bjørnson, Bjørnstjerne Kaptejn Mansana
Bjørnson, Bjørnstjerne Kong Sverre
Bjørnson, Bjørnstjerne Kongen
Bjørnson, Bjørnstjerne Laboremus
Bjørnson, Bjørnstjerne Leonarda
Bjørnson, Bjørnstjerne Magnhild
Bjørnson, Bjørnstjerne Maria Stuart i Skotland
Bjørnson, Bjørnstjerne Mary
Bjørnson, Bjørnstjerne Mellem Slagene
Bjørnson, Bjørnstjerne Mindre fortellinger 1-4
Bjørnson, Bjørnstjerne Over ævne I
Bjørnson, Bjørnstjerne Over ævne II
Bjørnson, Bjørnstjerne Paul Lange og Tora Parsberg
Bjørnson, Bjørnstjerne På Guds veje
Bjørnson, Bjørnstjerne På Storhove
Bjørnson, Bjørnstjerne Redaktøren
Bjørnson, Bjørnstjerne Sigurd Jorsalfar
Bjørnson, Bjørnstjerne Sigurd Slembe
Bjørnson, Bjørnstjerne Støv
Bjørnson, Bjørnstjerne Synnøve Solbakken
Bjørnson, Bjørnstjerne Utvalgte dikt
Braaten, Oskar Den store barnedåpen
Braaten, Oskar Lilje Gunda og andre forteljingar
Braaten, Oskar Sorgenfri
Braaten, Oskar Ungen
Braaten, Oskar «Ulvehiet»
Brun, Johan Nordahl Einer Tambeskielver
Brun, Johan Nordahl Utvalgte dikt
Bull, Olaf Digte
Bull, Olaf Utvalgte dikt
Collett, Camilla Amtmandens Døtre (1879)
Collett, Camilla Amtmandens Døttre (1854/55)
Collett, Camilla Brev til Henrik og Susanna Ibsen
Collett, Camilla Fra de Stummes Leir
Collett, Camilla I de lange Nætter
Collett, Camilla Mod Strømmen I
Collett, Camilla Mod Strømmen II
Collett, Camilla Optegnelser fra ungdomsaarene
Collett, Camilla Otte Dage i Hamburg
Collett, Camilla Strikketøis- betragtninger
Curwood, James Oliver Vargjegerne
Dass, Petter Herre Gud! dit dyre Navn og Ære
Dass, Petter Katekisme- sanger
Dass, Petter Nordlands Trompet
Diriks, Camilla Collett, Emilie Forloren Skildpadde
Doyle, Arthur Conan Hunden fra Baskerville
Doyle, Arthur Conan Onkel Bernac
Duun, Olav Medmenneske
Duun, Olav Menneske og maktene
Duun, Olav Ragnhild
Duun, Olav Siste leveåre
Elvestad, Sven De Fortaptes Hus
Engelbretsdatter, Dorothe Siælens Sang-Offer
Engelbretsdatter, Dorothe Taare-Offer
Falck-Ytter, Oluf Håkon Håkonsen
Fasting, Claus Utvalgte artikler
Fasting, Claus Utvalgte dikt
Forsberg, Ingvald Moglunten
Friis, J.A. Til fjells i feriene
Friis, Jens Andreas Fra Finmarken (Lajla)
Friis, Jens Andreas Skildringer fra Finmarken (Ella)
Garborg, Arne Bondestudentar
Garborg, Arne Fred
Garborg, Arne Hanna Winsnes's kogebog
Garborg, Arne Haugtussa
Garborg, Arne Mannfolk
Garborg, Hulda "Rationelt fjøsstell"
Garborg, Hulda Et frit Forhold
Garborg, Hulda Fru Evas Dagbog
Garborg, Hulda Kvinden skabt av manden
Grieg, Nordahl Friheten
Grieg, Nordahl Håbet
Grieg, Nordahl Løse dikt
Grieg, Nordahl Norge i våre hjerter
Grieg, Nordahl Rundt Kap det gode Haab
Grieg, Nordahl Skibet gaar videre
Grieg, Nordahl Skibet går videre
Grieg, Nordahl Spansk sommer
Grieg, Nordahl Stene i strømmen
Grieg, Nordahl Ung må verden ennu være
Grieg, Nordahl Vår ære og vår makt
Haggard, Henry Rider Kong Salomons miner
Hansen, Maurits C. Mordet paa Maskinbygger Roolfsen
Hansen, Maurits C. Noveller
Hansteen, Aasta Kvinden skabt i Guds billede
Heiberg, Gunnar Tante Ulrikke
Holberg, Ludvig Den Politiske Kandstøber
Holberg, Ludvig Den stundesløse
Holberg, Ludvig Erasmus Montanus
Holberg, Ludvig Jeppe paa Bierget
Ibsen, Henrik Brand
Ibsen, Henrik Brev til Bjørnstjerne Bjørnson
Ibsen, Henrik Brev til Camilla Collett
Ibsen, Henrik Brev til Jonas Lie
Ibsen, Henrik Bygmester Solness
Ibsen, Henrik Catilina, 1. versjon
Ibsen, Henrik Catilina, 2. versjon
Ibsen, Henrik De unges Forbund
Ibsen, Henrik Digte
Ibsen, Henrik En folkefiende
Ibsen, Henrik Et dukkehjem
Ibsen, Henrik Fru Inger til Østeraad, 1. versjon
Ibsen, Henrik Fru Inger til Østråt, 2. versjon
Ibsen, Henrik Fruen fra havet
Ibsen, Henrik Gengangere
Ibsen, Henrik Gildet paa Solhoug (1856)
Ibsen, Henrik Gildet på Solhaug (1883)
Ibsen, Henrik Hedda Gabler
Ibsen, Henrik Hvide heste
Ibsen, Henrik Hærmændene paa Helgeland (1858)
Ibsen, Henrik Hærmændene på Helgeland (1893)
Ibsen, Henrik John Gabriel Borkman
Ibsen, Henrik Kejser og Galilæer
Ibsen, Henrik Kjærlighedens Komedie
Ibsen, Henrik Kongs-Emnerne
Ibsen, Henrik Lille Eyolf
Ibsen, Henrik Når vi døde vågner
Ibsen, Henrik Olaf Liljekrans, 1. versjon
Ibsen, Henrik Olaf Liljekrans, 2. versjon
Ibsen, Henrik Olaf Liljekrans, 3. versjon
Ibsen, Henrik Peer Gynt
Ibsen, Henrik Rosmersholm
Ibsen, Henrik Samfundets støtter
Ibsen, Henrik Sancthansnatten
Ibsen, Henrik Svanhild
Ibsen, Henrik Terje Vigen
Ibsen, Henrik To dikt
Ibsen, Henrik Vildanden
Jæger, Hans Fra Kristiania-bohêmen
Jølsen, Ragnhild Brukshistorier
Jølsen, Ragnhild Hollases krønike
Jølsen, Ragnhild Rikka Gan
Jølsen, Ragnhild Ve's mor
Kielland, Alexander L. Arbeidsfolk
Kielland, Alexander L. Brev 1869-1906
Kielland, Alexander L. Fortuna
Kielland, Alexander L. Garman & Worse
Kielland, Alexander L. Gift
Kielland, Alexander L. Jacob
Kielland, Alexander L. Novelletter
Kielland, Alexander L. Nye Novelletter
Kielland, Alexander L. Sankt Hans Fest
Kielland, Alexander L. Skipper Worse
Kielland, Alexander L. To Novelletter fra Danmark
Kinck, Hans E. Flaggermus-vinger
Kinck, Hans E. Huldren
Kinck, Hans E. Sneskavlen brast
Kinck, Hans E. Sus
Kinck, Hans E. Trækfugle
Klæbo, Jon Nordlandsliv
Koren, Christiane Dagbøker 25/7-31/12 1810
Koren, Kristiane Dagbøger 1808-1814
Krag, Vilhelm Digte
Krag, Vilhelm Major v. Knarren
Krag, Vilhelm Utvalgte dikt
Krohg, Christian Albertine
Lie, Bernt Guttedager
Lie, Bernt Mot Overmagt
Lie, Bernt Peter Napoleon
Lie, Bernt Sorte Ørn
Lie, Bernt Svend Bidevind
Lie, Jonas Den Fremsynte
Lie, Jonas Et Samliv
Lie, Jonas Familien paa Gilje
Lie, Jonas Fortællinger og Skildringer fra Norge
Lie, Jonas Kommandørens Døttre
Lie, Jonas Livsslaven
Lie, Jonas Lodsen og hans hustru
Lie, Jonas Udmeldt af Klubben
Løland, Rasmus Det store nashorne
Løland, Rasmus Paa sjølvstyr
Marie, Stadier
Marryat, Frederick Kaperkapteinen
Marryat, Frederick Nyskogborni
Moe, J. Asbjørnsen P.C. & Norske Folkeeventyr
Moe, Jørgen I Brønden og i Tjernet
Moe, Jørgen Utvalgte dikt
Moe, Peter Chr. Asbjørnsen, Jørgen Utvalgte folkeeventyr
Nansen, Fridtjof Eskimoliv
Nansen, Fridtjof Paa ski over Grønland (1890)
Nansen, Fridtjof Paa ski over Grønland (1928)
Nilsen, Rudolf På gjensyn
Nilsen, Rudolf Samlede dikt
Nilsen, Rudolf Utvalgte dikt
Nordahl, Bernhard Framgutterne
Normann, Regine Krabvaag
Nygard, Olav Utvalgte dikt
Obstfelder, Sigbjørn Digte
Obstfelder, Sigbjørn To novelletter
Okkenhaug, Sigrun Den vene skåla
Pavels, Claus Dagbog 1814
Querini, Pietro Et skibbrudd på Røst i 1432
Raspe, Rudolf Erich Baron Münchhausens Eventyr
Riverton, Stein Fjerdemand
Riverton, Stein Hvorledes dr. Wrangel kom
Riverton, Stein Jernvognen
Riverton, Stein Morderen fra mørket
Riverton, Stein Mysteriet paa Bergensbanen
Riverton, Stein Negeren med de hvite hænder
Riverton, Stein Storhertuginnen av Speilsalen
Rølvaag, Ole Edvart I de dage
Rølvaag, Ole Edvart Riket grundlægges
Sars, J.E. Udsigt over den norske historie
Scott, Gabriel De vergeløse
Sinding, Otto Skovstjerner
Sivle, Per Sogor
Sivle, Per Streik
Sivle, Per Utvalgte dikt
Sivle, Per Vossa-Stubba
Skram, Amalie Constance Ring
Skram, Amalie Forraadt
Skram, Amalie Fru Inés
Skram, Amalie Karens Jul
Skram, Amalie Lucie
Skram, Amalie Professor Hieronimus/ På Sct. Jørgen
Stevenson, Robert Louis Selvmorderklubben
Størssøn, Mattis Den norske krønike
Sverdrup, Otto Nyt Land
Thoresen, Magdalene Billeder fra Midnatsolens Land
Thoresen, Magdalene Billeder fra Vestkysten af Norge
Thoresen, Magdalene Min Bedstemoders Fortælling
Tullin, Christian B. Utvalgte dikt
Twain, Mark Tiggerprinsen
Undset, Sigrid Fru Marta Oulie
Vinje, Aasmund Olavsson Ferdaminni
Vinje, Aasmund Olavsson Utvalgte dikt
Vogt, Nils Collett Fra vaar til høst
Welhaven, J. S. Utvalgte dikt
Wergeland, Henrik Brevene til Amalie
Wergeland, Henrik Jan van Huysums Blomsterstykke
Wergeland, Henrik Skabelsen, Mennesket og Messias
Wergeland, Henrik Utvalgte dikt
Wessel, Johan Herman Kierlighed uden Strømper
Wessel, Johan Herman Utvalgte komiske fortellinger
Wessel, Johan Herman Utvalgte småvers
Winsnes, Hanna Aftene paa Ekelund
Winsnes, Hanna Lærebog i de forskjellige Grene af Huus- holdningen
Wisting, Oscar 16 år med Roald Amundsen
Zwilgmeyer, Dikken Morsomme dage
Zwilgmeyer, Dikken Som kvinder er
Zwilgmeyer, Dikken Vi børn
Aasen, Ivar Ervingen
Aasen, Ivar Symra