fredag 19. juli 2013

Kort oversikt over verktøy for å lage ePub

Jeg bruker noen hjemmesnekrede skript for å kompilere mine ePub-bøker, og er glad og fornøyd med det. For dem som ikke er interessert i å bruke flere timer enn jeg strengt tatt liker å tenke på for å sette seg inn i ePub-standarden, finnes det heldigvis (mange) andre verktøy. Jeg lister opp noen av de mer velrennomerte nedenfor. Siden jeg stort sett kun kjenner disse av omtale, blir beskrivelsen kortfattet. Som vanlig er Mobileread.com en rikholdig kilde til mere informasjon.

Gratis & åpen kildekode

Sigil

En tekstbehandler spesifikt laget for å lage epub-filer. Brukervennlig, men tillater samtidig lett tilgang til underliggende HTML og CSS for mer avanserte brukere. Lager meget vel-formaterte epub-filer.

Calibre

Et svært kraftig program for å organisere e-bøker. Har også mulighet til å konvertere mellom en rekke forskjellige formater. Enkelt i bruk, men begrenset mulighet til å kontrollere utseendet til epub-filene. Kritiseres for å gi en uoversiktlig HTML-kode.

Microsoft Word + ebook tools

En plugin til Word som hjelper til med konverteringen til ePub.

LibreOffice + Writer2Epub

En tilsvarende plugin for LibreOffice.

Kommersielle

InDesign

Adobe Desktop publishing verktøy. Kan lagre i en rekke forskjellige formater, deriblantePub. Kraftig, men andres erfaring kan tyde på at ePub-resultatet ikke alltid er like tilfredstillende.

Atlantis tekstbehandler

En multi-platform tekstbehandler med dedikert støtte for å lage ePub-dokumenter.