onsdag 23. april 2014

I anledning verdens bokdag:

Ettersom det etter hvert forekom meg noe navlebeskuende å kun liste opp bøker jeg selv hadde produsert på herværende nettsteds bokside, har jeg nå utvidet listen med bøker fra flere andre steder, nærmere bestemt bokselskap.no, Ibsen-senteret ved UiO, f9.no/ebok, og no.wikisource.org; til sammen blir det over 300 titler.
Listen genereres i utgangspunktet automatisk, slik at jeg har ambisjoner om å holde den oppdatert, men kvalitetssikring må nødvendigvis gjøres manuelt. Med stunder håper jeg også på å kunne generere en OPDS-katalog.
To kilder med frie tekster er ikke tatt med: gutenberg.org, fordi deres norske titler stort sett ikke er falt i det fri i Norge, og runeberg.org, fordi det ikke er mulig å laste ned bøker som epub.
Hvis noen vet om andre sider med fri norsk litteratur, så si gjerne i fra!

onsdag 9. april 2014

Nasjonalbibliotekets bøker v. 1.1

Det gikk litt fort i svingene med å omarbeide NB sine epub-filer innimellom, så jeg har nå gjennomgått noen av dem en gang til. Det gjelder diktsamlingene til Olaf Bull, Rudolf Nilsen, og Nils Collett Vogt, som nå har fått korrekt ombrekking mellom strofer, og "Niels Klims underjordiske rejse", som er blitt grundig gjennomgått for å få en layout som ligner mer på den trykte versjonen, samt nye versjoner av illustrasjonene.