søndag 17. februar 2013

Hva står TDRM og SDRM for?


Disse forkortelsene står for to vidt forskjellige måter å tilnærme seg problemet med ulovlig kopiering av e-bøker.

TDRM står for «Technical Digital Rights Managment», mens SDRM står for «Social Digital Rights Management.»

TDRM er det flest forstår med kopibeskyttelse. Det innebærer at man må bruke en egen programvare for å kunne dekryptere ebøker som er kryptert («låst») med en personlig kodenøkkel. Dette legger overmåte store begrensninger på leseren i forhold til hvordan man er vant å forholde seg til lesestoff. I realiteten kjøper man ikke lenger en bok, men en lisens til å lese, begrenset til den type maskinvare leverandøren støtter, det antall maskiner leverandøren tillater, og det tidsrommet lese-programvaren støttes. Den viktigste begrunnelsen for TDRM er å forhindre ulovlig kopiering, men teknologien har vist seg svært lite effektiv i så henseende.

SDRM er også kjent som «digital vannmerking». Det er ingen hinder for å lese boken på en hvilken som helst platform som støtter ebok-formatet. Boken kan kopieres problemfritt. Hvert eksemplar av boken inneholder informasjon som gjør at den kan knyttes til en kjøper. Denne informasjonen vil være skjult på en rekke sinnrike måter som, i motsetning til TDRM, ikke trenger å være standardisert i henhold til en gitt krypteringsplattform. Derfor kan SDRM være mer krevende å fjerne enn TDRM fordi man aldri kan være sikker på at et standard-verktøy klarer å fjerne alle «vannmerker.»

S'en i SDRM står som nevnt for «Social». Det henviser til at man med denne løsningen utviser mer tillit, ut i fra resonnementet at hvis man ikke behandler kjøperen som en potensiell kriminell, så er det mindre sannsynlig de vil oppføre seg som en. Meg bekjent er det ikke utført anerkjente studier på om dette stemmer, men anekdotiske beretninger støtter opp om det. For eksempel utgir forlagshuset O'Reilly  en rekke anerkjente og populære fagbøker om IT på papir og digitalt, sistnevnte uten noen form for DRM, og deres titler er visstnok i liten grad å finne på fildelingsnettverk. Et annet eksempel er Harry Potter-bøkene. Forfatterinnen nektet lenge å utgi bøkene digitalt, i frykt for piratkopiering. Utgivelser kun som papirbok skulle hindre at det skjedde. Men da den siste boken i serien ble utgitt, var en digital versjon tilgjengelig på fildelingsnettverk etter mindre en tjuefire timer. Da bøkene til slutt ble utgitt digitalt, var det kun med SDRM. Også her oppgis det at de offisielle digitale utgavene ikke opptrer i nevneverdig grad på fildelingsnettverk.

lørdag 16. februar 2013

Epub vs. kindle - hva er best?

Det korte svaret er at disse to ebok-formatene er per i dag likeverdige. De siste versjonene av formatene  — EPUB3 og KF8, respektivt — er begge basert på HTML5 og CSS3.

Det lengre svaret er at KF8 allerede støttes av Kindle-lesebrettene, mens det p.t. ikke finnes noen lesebrett som støtter EPUB3. Mot dette må veies at det foregående EPUB2 er et betydelig mer kapabelt format enn det foregående Kindle-format, som var basert på henholdsvis HTML4 og HTML3, og at bøker allerede utgitt for Kindle neppe vil bli «oppgradert». Med i betraktningen bør også være at de viktigste endringene i de nye format-versjonene er støtte for multimedia o.l som teknisk ikke lar seg implementere på et lesebrett basert på e-ink type teknologi.

Sist, men ikke minst: EPUB er en åpen standard, utarbeidet av IDPF, mens KF8  er proprietær, kontrollert av Amazon.

torsdag 7. februar 2013

Oversikt over gratis, skandinaviske ebøker

Oversikten på herværende blogg har lenker til det meste av frie norske ebøker i epub-formatet, over 300 i tallet. Dessuten har en tidligere post henvist til listen på sonyreader.no over steder hvor man kan laste ned epub-bøker på norsk og andre språk. Her er en kortversjon av listen, kun med nettsteder med gratis skandinaviske bøker:
(Nettsteder angitt i kursiv inngår i bokoversikten på denne bloggen.)

Norsk:
Bokselskap.no:  Sentrale verk fra norsk litteraturhistorie. Meget høy kvalitet.
Wikikilden: Nettsted som bedriver kollektiv korrekturlesing av bøker, resultatet kan lastes ned som epub.
Project Gutenberg: En enorm boksamling, dog med kun få norske titler.
Prosjekt Runeberg: En skandinavisk versjon av Project Gutenberg, men norsk er dessverre underrepresentert
f9.no/ebok: Bjørnstjerne Bjørnsons bøker konvertert til epub.
Mobileread.com har vært nevnt i forrige innlegg, 70+ bøker

Svensk:
litteraturbanken.se
Svensk motsykke til Bokselskap.no. Lagerlöf, Strindberg, +++

Dansk:
estrup.org Har gått offline :(
Danske verk og danske oversettelser, bl.a. H.C. Andersen, E.A. Poe, og Jules Verne.

lørdag 2. februar 2013

Lenker til frie norske ebøker

Oppdatering: Se heller på oversiktsiden over frie norske ebøker. Den er oppdatert, og har lenker til bøker fra andre nettsteder med bøker.

De siste årene har jeg moret meg med å lage ebøker av norske og engelske bøker som har falt i det fri.
Nedenfor er direkte lenker til epub-filer av norske bøker på Mobileread.com, hvor jeg legger ut resultatet av mine anstrengelser.
Det er norske klassikere, folkeeventyr, Snorre og andre sagaer, mye polarlitteratur, Stein Riverton, og enkelte oversettelser, bl.a. av Conan Doyle og R.L Stevenson. Mange av dem er med illustrasjoner og fotografier.
God lesing!