torsdag 25. april 2013

Ny app for å låne e-bøker fra norske bibliotek

E-bok-satsingen i norske bibliotek skrider fremad. En gledelig nyhet er at en egen app, ebokbib, for å låne e-bøker (i ePub-format) fra offentlige bibliotek er lansert, uten nevneverdig brask og bram.  Smigrende er det at noen av mine egne produksjoner er funnet verdig å komme blandt utvalget av fritt nedlastbare bøker. Siden den foreløpig kun finnes for Apple-produkter, har jeg dessverre ikke hatt anledning til å teste den ut selv, men på bloggen Mellom linjene finnes en beskrivelse av brukeropplevelsen, som beskrives som ikke udelt positiv.

Jeg har ikke noen spesielle anfektelser når det gjelder å anvende teknisk kopibeskyttelse på biblioteksbøker. De er bibliotekenes eiendom; de lånes ut for et begrenset tidsrom, og teknisk DRM er eneste meningsfulle metoden å sørge for at låneren ikke lenger har tilgang til boken etter at utlånsperioden er løpt ut. Og i ebokbib-appen ser det ut til at registrering er gjort til en smertefri opplevelse, i motsetning til f.eks. Bokskya.
Baksiden av medaljen er den som skildres i blogg-innlegget – boken kan kun leses i biblioteks-appen, som gjerne mangler funksjonaliteter du setter stor pris på i leserene du selv bruker. Jeg er fristet til å si at man henvises til egne virtuelle lesesaler med så-som-så lesekomfort.
Selvfølgelig kan man ikke bruke ubegrenset med ressurser på å lage en norsk biblioteks-app. Men jeg  bekymres for at ressursene kan være  feilprioritert under utviklingen. Ebokbib påpeker at de har satt meget inn på å sikre app'en mot at bøker kopieres. Jeg skjønner at forlagene må forsikres om dette, men det kan kanskje ha gått ut over stabiliteten, og også brukeropplevelsen.

Teknisk kopibeskyttelse på bøker er  symbolsk. Det er trivielt å omgå dagens  beskyttelses-systemer. Det vil heller ikke hjelpe å gjøre beskyttelsen vanskeligere å knekke: Å skanne en papirbok (eller  en e-bok!) og kjøre bildene gjennom et tekstgjenkjenningsprogram er  enkelt og lite tidkrevende. Å sette "uknekkelig" DRM på en e-bok blir som å montere en pansret dør på et hus med haspevinduer.

Norske e-bøker har vært lite tilgjengelig på ulovlige fildelingsnettverk. Jeg håper virkelig at forlagene er opmerksom på at dette skyldes viljen, og ikke evnen, til teknisk kyndige norske bok-elskere. Hvis e-bok-utlån blir en frustrerende opplevelse, vil dette anspore kraftig til ulovlig nedlasting. Mange vil nok føle dårlig samvittighet over å laste ned gratis noe de  skulle betalt for. Men hvor stort vil det moralske dilemmaet være hvis valget står mellom en gratis, lovlig, frustrerende lese-opplevelse, og en gratis, ulovlig, men frustrasjonsfri lese-opplevelse?

Gratulerer med den nye utlåns-appen, norske bibliotek. Jeg håper den vil leve opp til forventningene både for dere og for lånerne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar