lørdag 16. februar 2013

Epub vs. kindle - hva er best?

Det korte svaret er at disse to ebok-formatene er per i dag likeverdige. De siste versjonene av formatene  — EPUB3 og KF8, respektivt — er begge basert på HTML5 og CSS3.

Det lengre svaret er at KF8 allerede støttes av Kindle-lesebrettene, mens det p.t. ikke finnes noen lesebrett som støtter EPUB3. Mot dette må veies at det foregående EPUB2 er et betydelig mer kapabelt format enn det foregående Kindle-format, som var basert på henholdsvis HTML4 og HTML3, og at bøker allerede utgitt for Kindle neppe vil bli «oppgradert». Med i betraktningen bør også være at de viktigste endringene i de nye format-versjonene er støtte for multimedia o.l som teknisk ikke lar seg implementere på et lesebrett basert på e-ink type teknologi.

Sist, men ikke minst: EPUB er en åpen standard, utarbeidet av IDPF, mens KF8  er proprietær, kontrollert av Amazon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar