torsdag 15. oktober 2015

Kindle og EPUB3

Da Amazon sitt nye format for Kindle, KF8, ble lansert i starten av 2012, ble det presentert som en delvis implementasjon av EPUB3 standarden, og i hvert fall mer avansert enn EPUB2. Etter å ha arbeidet med KF8 bøker en stund, må jeg si meg meget uenig i påstanden; EPUB2 er fortsatt overlegen Kindle.

Muligheter man har i KF8 som ikke finnes i EPUB2:

  • Mulighet for å legge inn lyd og video.
  • Støtte for visse CSS3 transformasjoner, så som rotering av tekst.
  • Begrenset støtte for "media queries", som gir mulighet for å angi forskjellige stilark for forskjellige lesebrett/nettbrett.

Muligheter man har i EPUB2 som fortsatt ikke finnes i KF8:

  • Det er ikke mulig å beskytte mot sideombrekking. Diktvers kan bli delt mellom sider, og bilde og bildetekst kan komme på hver sin side.
  • Maksimum bredde for bilder o.a. støttes ikke. Dette er et større problem enn man skulle tro, fordi man i praksis ikke kan hindre at små bilder overforstørres og blir piksellert.
  • Grunnleggende CSS egenskaper som søskenoperatorer støttes ikke offisielt. Stilarkene blir dermed mye mer uoversiktlige enn nødvendig.
  • Kontroll av linjehøyde er ikke mulig. Selv om det er gunstig å gi leseren muligheten til å regulere dette, betyr det at f.eks. å gjengi mildt kompleks matematikk med HTML rett og slett ikke lar seg gjøre.

Ellers er det bare å konstantere at Kindle for iPad er tilnærmet ubrukelig for annet enn rene tekst-bøker, at SVG bilder ikke lar seg zoome på lesebrett (og i tilstrekkelig antall får de e-ink lesebrett til å kræsje), SVG clipping er feilaktig implementert på Kindle e-ink, algoritmen som bestemmer når sluttnoter vises som pop-ups på Kindle e-ink er uransaklig, og sist, men ikke minst: Det siste halve året har Amazon fjernet alle innlagte skrifttyper fra bøker som blir lagt ut hos dem.

Nå har jeg ikke nevnt KF8 sin mulighet for fast-formatterte bøker, men det betrakter jeg som en sak for seg.

Når formatene veies opp mot hverandre, trumfer fortsatt EPUB2 KF8.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar