torsdag 15. oktober 2015

Norske e-bøker kan selges på Amazon

På bakgrunn av egen erfaring har jeg påstått at Amazon ikke godtar norske e-bøker. Det er en påstand som ser ut til å være grundig utdatert. En to år gammel pressemelding fra Amazon har gått meg hus forbi til nå:
Posted By: kdpadmin
Created in: System: Global Announcement
Posted: Aug 27, 2013 11:54 AM
We’re pleased to announce that Kindle Direct Publishing (KDP) now supports 34 different languages. KDP authors can now publish books in many additional regional and minority languages, and sell them in the Kindle Store worldwide.
To find all of the KDP Supported Languages, please visit: https://kdp.amazon.com/self-publishing/help?topicId=200673300
....
Kind Regards,
The Kindle Direct Publishing Team
Og på angjeldende side er både bokmål og nynorsk listet. Så det er mulig å i hvert fall selv-publisere bøker på Amazon. En særlig god forretning er  det ikke, med 35% royalty, men muligheten finnes.
Av de noen hundretalls norske bøkene som finnes der, er det en hel del søppel, i form av engelske bøker som er blitt kjørt gjennom google translate e.l. Om enn det kan gi litt ufrivillig komikk, så vil jeg heller anbefale den uforlignelige parløren "English as she is spoke" hvis man er på utkikk etter en virkelig dårlig, og menneskelig, oversettelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar