tirsdag 27. februar 2024

EBOK: "Kampen for fri programvare" (2024) av Ole Aamot

EBOK "Kampen for fri programvare" av Ole Aamot er en bok som utforsker utviklingen og betydningen av fri programvare siden begynnelsen av fri programvarebevegelsen i 1985. Boken tar for seg sentrale hendelser, personer og prosjekter innenfor fri programvare, samt de ideologiske og juridiske grunnlagene for denne bevegelsen. Boken er strukturert med en rekke kapitler som dekker ulike temaer og milepæler innen fri programvareutvikling. Det starter med en forord som gir en introduksjon til fri programvarebevegelsen og dens grunnlegger, Richard M. Stallman. Deretter følger en gjennomgang av viktige prosjekter og hendelser, inkludert utviklingen av GNU-prosjektet, Linux-kjernen, og andre programvareverktøy som Emacs og GCC. Videre diskuterer boken viktige prinsipper som opphavsrett, copyleft og patenter, og hvordan disse påvirker utviklingen og distribusjonen av programvare. Den gir også et historisk perspektiv på motstanden mot proprietær programvare og fremveksten av alternative modeller basert på fri programvare. Boken inneholder også omtaler av nøkkelpersoner innen fri programvarebevegelsen, samt presentasjoner og konferanser som har bidratt til å fremme ideene og praksisen med fri programvare. Alt i alt gir "Kampen for fri programvare" en omfattende oversikt over historien, prinsippene og aktørene bak fri programvarebevegelsen, og understreker dens betydning for teknologiutvikling, samfunnet og individuell frihet. Aamot, Ole: Kampen for fri programvare (elektronisk bok, 21 sider) http://aamot.engineering/~ole/Kampen_for_fri_programvare_2024.epub