onsdag 23. april 2014

I anledning verdens bokdag:

Ettersom det etter hvert forekom meg noe navlebeskuende å kun liste opp bøker jeg selv hadde produsert på herværende nettsteds bokside, har jeg nå utvidet listen med bøker fra flere andre steder, nærmere bestemt bokselskap.no, Ibsen-senteret ved UiO, f9.no/ebok, og no.wikisource.org; til sammen blir det over 300 titler.
Listen genereres i utgangspunktet automatisk, slik at jeg har ambisjoner om å holde den oppdatert, men kvalitetssikring må nødvendigvis gjøres manuelt. Med stunder håper jeg også på å kunne generere en OPDS-katalog.
To kilder med frie tekster er ikke tatt med: gutenberg.org, fordi deres norske titler stort sett ikke er falt i det fri i Norge, og runeberg.org, fordi det ikke er mulig å laste ned bøker som epub.
Hvis noen vet om andre sider med fri norsk litteratur, så si gjerne i fra!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar