lørdag 3. august 2013

Smånytt

Bokselskap.no med korrekturlest versjon av «Jernvognen»

Bokselskap. no har tatt utgangspunkt i "min" versjon, og tatt en skikkelig korrekturlesing på den. Ca. dusinet med OCR-feil er rettet, men viktigst er at alle ord med sperret skrift er merket av, et arbeide jeg selv ga opp ganske fort…

Ytterligere korrektur på «Storhertuginnen av Speilsalen»

Omtrent halvt hundre feil er rettet opp.

Bergen off. Bibliotek med Nordahl Grieg-prosjekt.

Nok en aktør er med i arbeidet med å få laget digitale tekster av vår litterære arv. Bergen Bibliotek er i gang med et prosjekt for å få Nordahl Griegs dikt klare til 2014, når hans verk faller i det fri. (Arbeider selv med «Vår ære og vår makt» og «Ung må verden ennu være»)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar